Activitats extraescolars 2019/2020

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA 2019/2020
Una vegada finalitzat el període d’inscripció, l’AMPA del centre us comunica:

ACTIVITATS QUE SI ES REALITZARAN:
Robòtica
fútbol
Gimnàtica infantil i primària
Patinatge infantil i primària
Ball modern
Zumba
Cocichef

ACTIVITATS QUE NO ES REALITZARAN
Teatre
Psicomotricitat
Diverticiencia
Minibots
Escacs