WEB FAMÍLIA 2.0

WEB FAMÍLIA 2.0

Sol·liciteu accés a

12004357@edu.gva.es

Web Família és l’eina des de la que pares/mares/tutors/es legals podran vore les notes dels seus fills i filles, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els i les docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Més Informacíó de l’aplicació

ACCÉS WEB FAMÍLIA

Tutorial by R. Carceller

I el tutorial per tindre l’APP al nostre dispositiu mòbil