Assemblea General Ordinària de l’AMPA

En compliment de l’acord adoptat per la Junta Directiva de l’AMPA Botànic Calduch, en reunió celebrada el passat 16 d’octubre de 2015, ens complau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, que tindrà lloc el proper DIJOUS 29 d’OCTUBRE de 2015, a les 19h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Memòria d’activitats curs 2014/15 i comptes curs 2014/2015
  3. Proposta d’activitats curs 2015/2016 i pressupost del curs 2015/2016
  4. Banc de llibres i compra de llibres
  5. Activitats extraescolars
  6. Assegurança escolar
  7. Ratificació i elecció de la junta directiva de l’AMPA
  8. Precs i preguntes

Us agrairem la vostra assistència.

Hi haurà servei de ludoteca gratuita.

Vila-real, 16 d’octubre de 2016

Signa:

El president