Associació de Mares i Pares d’Alumnes

Els pares i mares dels i les alumnes del col·legi compten amb una associació que els representa en els òrgans corresponents i que programa tota un sèrie d’activitats educatives i complementàries al llarg del curs escolar.