Desactivació de la missatgeria en infantil, primària i ESO

Pel fet que, des de diferents centres se'ns ha traslladat a l'equip de Aules problemes de faltes de respecte entre alumnes en la missatgeria de la plataforma, s'ha pres la decisió de desactivar la possibilitat d'utilitzar aquest servei que pot escapar del control del professorat en els segments d'infantil, primària i ESO.

Com a alternativa es pot activar l'activitat Xat, que ofereix una funcionalitat molt similar però que pot ser controlat pel docent. Permet establir dins del curs un entorn per establir converses a una hora determinada o amb una periodicitat (diària o setmanal).