Canvis que afecten les contrasenyes de l’alumnat a Aules

A partir del dia 27 de febrer de 2023, la gestió de les contrasenyes de l’alumnat de totes les etapes (excepte Infantil i Primària) patirà les següents modificacions:

  • La contrasenya per defecte és aquella que s’utilitza la primera vegada que s’accedeix a la plataforma i és la que s’obté quan el/la docent la reinicia des de “GVA Aules > Canviar contrasenyes”. Consisteix en les tres primeres lletres del primer cognom en minúscula + la data de naixement en format DDMMAA. Aquesta contrasenya només pot utilitzar-se una vegada. És obligatori triar una nova contrasenya per a poder continuar usant la plataforma.
  • Una contrasenya nova ha de tindre un mínim de 6 caràcters, amb almenys 1 lletra minúscula i 1 dígit numèric, i no pot ser igual que la contrasenya actual ni que la immediatament anterior a l’actual.