Nous botons per a inscriure alumnat i personal del centre a les aules virtuals

Els directors i les directores i totes les persones en les quals hagen delegat l’administració poden afegir a totes les aules virtuals del centre:

  • Tot el personal docent i altres treballadors/es no docents del centre.
  • Tot l’alumnat del centre que estiga matriculat en l’etapa educativa corresponent al sabor d’Aules on es troba l’aula virtual.

Aquestes accions es realitzen des del llistat d’aules virtuals del centre:

A la dreta de cada aula virtual del curs acadèmic actual, trobareu dos botons nous.

Els llistats apareixen ordenats alfabèticament.