Contenidor 3D de piles usades

És important portar les piles usades a una planta de reciclatge on el mercuri es separa d’altres metalls i la resta de materials que les constitueixen perquè puguen ser recuperats. D’aquesta manera, es recicla un residu perillós i s’evita que puga contaminar l’ambient i perjudicar la salut de les persones. Per això, els alumnes de 2n de FP Bàsica d’Informàtica i Comunicacions han realitzat una activitat que ha implicat el disseny en 3D d’un contenidor per arreplegar piles. Entre tots els dissenys s’ha seleccionat un, un original altaveu-contenidor, que ha estat imprès i el podreu trobar a l’institut. Fins i tot té una ranura per depositar les piles de botó, tan habituals en el manteniment d’equips informàtics!
A continuació teniu alguns altres dissenys elaborats pels alumnes del grup: