LLIBRES DE TEXT 2023/2024

Punxeu en els enllaços per a veure les llistes dels llibres de text per al curs 2021/2022:

És molt recomanable esperar al començament del curs, així com evitar la seua modificació (folrar-los, escriure el nom, etc.) abans del començament de les classes, perquè el professorat puga verificar que són els correctes i poder així retornar-los en cas d’error.

Com sabeu, des del curs 2021/2022 la línia en valencià (PEV) i la línia en castellà (PIP) van desaparéixer. A partir de llavors, en tots els grups s’impartix algunes assignatures en Castellà, unes altres en Valencià i altres en Inglés.