Equip directiu

Membres de l’Equip directiu de l’IES Tirant lo Blanc

DIRECTORA: Laura Paco Mateu

VICEDIRECTOR: Francisco F. Fernández Carreño

DIRECTOR D’ESTUDIS D’ESO I BATXILLERAT: Francisco Quesada Rodríguez

DIRECTORA D’ESTUDIS D’ESO I BATXILLERAT: Mª Trinidad Maciá Mora

DIRECTORA D’ESTUDIS D’FP: Gloria Ferrandis-Garcia Aparisi

SECRETÀRIA: María Salud García Zamora

VICESECRETÀRIA: Elena Mª Belén Alarcón

l.pacomateu@edu.gva.es

ff.fernandezcarren@edu.gva.es

f.quesadarodriguez@edu.gva.es

mt.maciamora@edu.gva.es

rg.ferrandisgarcia@edu.gva.es

ms.garciazamora@edu.gva.es

em.belenalarcon@edu.gva.es