Proves d’accés a Cicles de Grau Superior 2024

Calendari Proves d’Accés 

INSCRIPCIÓ del 20 al 28 de març 2024:

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril de 2024
 • Publicació llestes provisionals d’admesos: 24 d’abril de 2024
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos: 3 de maig de 2022
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 20 i 21 de maig de 2024
 • Publicació llestes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2024
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 20 de març al 28 de juny de 2024, tots dos inclusivament.
 • Publicació llestes definitives  qualificacions  prova grau mitjà i superior: 7 de juny de 2024 
 • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: des del 10  de juny de 2024

Documents a presentar

Al costat de la sol·licitud s’han d’aportar els  següents documents :

 • DNI o targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissària de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent. Taxes ordinàries: 8,84 Euros

Presentació de documentació justificativa, si se sol·licita alguna exempció de la prova o d’alguna part de la prova,  i hauran de ser acreditades amb la documentació corresponent. Esta documentació s’adjuntarà a la sol·licitud.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament firmada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu al centre en el que es realitzarà la prova i posant en l’assumpte PAC seguit dels cognoms i nom.

Correu del centre IES Tirant lo Blanc:

 03012773.secretaria@edu.gva.es