WEB FAMÍLIA / ÍTACA

La Web Família / Ítaca és un canal de comunicació entre les famílies i el centre: professors, equip directiu, tutors. És una ferramenta important i necessària per a garantir fluïdesa i immediatesa en la comunicació famílies-centre.

Des d’este mòdul, les famílies tenen accés al registre de faltes d’assistència i retards, al calendari d’avaluacions, les comunicacions tant del tutor com de la resta de professors de l’alumnat, les notes de cada avaluació, les comunicacions de l’equip directiu, etc. Tot això, unit al fet que ja s’usa des de l’Educació Primària, fa el seu ús imprescindible també en Secundària, Batxillerat i FP.

En este enllaç trobareu tota la informació necessària: Guia Web Família / Ítaca

Teniu la sol·licitud d’accés a la Web Família / Ítaca en el següent enllaç: Sol·licitud accés Web Família / Ítaca

Recordeu que, una vegada farcida i firmada, cal entregar-la en Secretaria per a la seua tramitació.