ERASMUS + FP

L’IES Tirant lo Blanc té concedida la carta Erasmus d’Educació Superior per al període 2021-2027.

Gràcies al programa Erasmus+ el nostre alumnat té la possibilitat de realitzar les seues pràctiques a l’estranger.

El programa Erasmus+ té com a objecte contribuir a l’establiment d’un Espai Europeu d’Educació i a reforçar el vincle entre l’educació i la investigació, a fi de potenciar les capacitats de pensament crític dels estudiants. Així mateix, perseguix promoure l’ocupabilitat, la inclusió social, el compromís cívic, la innovació i la sostenibilitat ambiental.

El programa KA131-HED en la seua modalitat de pràctiques per a estudiants consistix en la realització de pràctiques no remunerades en empreses relacionades amb els estudis cursats en els nostres cicles formatius de grau superior. La seua finalitat és proporcionar als seus beneficiaris l’oportunitat d’acostar-se al món laboral, perfeccionar el coneixement d’altres idiomes i conéixer altres cultures i altres modes de vida

En el marc del programa Erasmus+ pretenem posar de manifest el nostre desig de continuar amb la modernització i internacionalització de l’educació en la nostra institució, així com en el desenvolupament de la qualitat educativa. Amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats de mobilitat internacional, promoure l’aprenentatge d’idiomes i ampliar les competències professionals, personals i socials tant de l’alumnat com del professorat.