Cicles Grau Superior Hostaleria i Turisme

GUIA INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

MÒDULS PROFESSIONALS

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

MÒDULS PROFESSIONALS

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Estructura del mercat turístic.(impartit en anglés)
 • Protocol i relacions públiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Recursos turístics.
 • Anglés.
 • Formació i Orientació Laboral.

Segon curs:

 • Servicis d’informació turística.
 • Processos de guia i assistència turística.
 • Disseny de productes turístics.
 • Segona llengua estrangera.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de guia, informació i assistència turístiques.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball

Primer curs:

 • Estructura del mercat turístic.(impartit en anglés)
 • Protocol i relacions públiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Recursos turístics.
 • Anglés.
 • Formació i Orientació Laboral.

Segon curs:

 • Gestió de productes turístics.
 • Venda de servicis turístics.
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística.
 • Segona llengua estrangera.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’Agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

Primer curs:

 • Estructura del mercat turístic.(impartit en anglés)
 • Protocol i relacions públiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Direcció d’allotjaments tcos.
 • RH en l’allotjament.
 • Anglés.
 • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 • Gestió del departament de pisos.
 • Recepció i reserves.
 • Comercialització d’esdeveniments.
 • Segona llengua estrangera.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de gestió d’allotjaments turístics.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball