Formació Professional Bàsica

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Els cicles  de Fp  bàsica  que s’impartixen en el nostre centre són:

 • Cuina i restauració
 • Informàtica d’oficina

                   

FPB CUINA I RESTAURACIÓ   

FPB INFÓRMATICA D’OFICINA

Primer curs:                                                              

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Atenció al client.
 • Tècniques elementals de preelaboració.
 • Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Formació i Orientació Laboral I.
 • Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

Segon curs:

 • Tècniques elementals de servici.
 • Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
 • Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i servici d’àpats.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Formació i Orientació Laboral II
 • Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

Primer curs:

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Ofimàtica i arxiu de documents.
 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral I.

Segon curs:

 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades.
 • Operacions auxiliars per a la configuració i explotació.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en centres de treball.