TITULACIÓ/CERTIFICACIÓ DE CFGS I EBAU

  1. Taxa ordinària: 46,50€
  2. Taxa família nombrosa general: 23,25€
  3. Taxa família nombrosa especial: exempts.
  4. Després d’efectuar el pagament haurà de passar per la Secretaria del centre per a entregar una còpia de l’imprés pagat.
  1. TIPUS: Prova d’Accés a la Universitat.
  2. SUBTIPUS: Matrícula PAU 2021-2022.
  3. TIPUS DE DOCUMENT: dni, nie, etc.
  4. NÚMERO DE DOCUMENT: el teu número de DNI o NIE.
  5. COGNOMS I NOM: Dades de l’alumne/a.
  6. OBSERVACIONS: IES TIRANT LO BLANC.
  7. Taxa ordinària: 79,20€
  8. Taxa família nombrosa general: 39,60€
  9. Taxa família nombrosa especial: exempts.
  10. Totes les exempcions han de justificar-se amb la documentació corresponent.