Aquaponia

Dijous passat 28 de setembre els nostres alumnes de 1r de Batxillerat en l’assignatura de projecte d’investigació, van realitzar una visita formativa a les instal·lacions de la Universitat de València, concretament a la Planta Pilot d’Aquaris d’Experimentació (SCSIE). Aquesta planta d’investigació va ser creada l’any 2003 amb la finalitat d’ampliar les instal·lacions de la Facultat de Biologia i poder realitzar projectes d’investigació relacionats amb la fauna piscícola.

Enguany els alumnes de 1r Batxillerat estan realitzant dos projectes d’investigació: Jardins verticals i Aquaponia. És en aquest últim projecte, on es va organitzar la visita a aquestes instal·lacions amb l’objectiu de recollir informació abans de posar en marxa la nostra instal·lació d´aquaponia (aqüicultura+hidroponia).

En aquesta visita (fotos i vídeos) vam poder recollir dades variades com per exemple les condicions de cultiu dels peixos seleccionats (carpes Koi), la maduració bacteriana (Nitrosomonas, Nitrobacter) que ha de realitzar-se abans de posar en marxa el cultiu de peixos, la forma adequada d’alimentar-los, el control de paràmetres fisicoquímics de l’aigua (temperatura, oxigen dissolt, amoni, nitrit, nitrats i pH).

Sens dubte va ser una visita molt productiva, que ens ha servit per a establir les bases d’un futur projecte d’innovació científica, del qual estem segurs que serà una activitat molt innovadora i motivadora per al nostre alumnat.

Finalment, ens agradaria agrair de manera especial, la col·laboració que han tingut en tot moment als investigadors d’aquesta planta pilot, Silvia Pineiro i Lucas Cabrera, els quals ens van aportar una gran varietat d’informació vital per a poder començar amb una bona base el nostre projecte d’investigació i ens van brindar la seua ajuda en tots els dubtes o problemes que ens puguen anar apareixent al llarg del curs escolar.