Programa cofinançat

Resolució de 15 de juliol de 2016, de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport per la qual s’estableix el procediment per assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017