Programa Erasmus

El Programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020. Aquest  programa  s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i engloba  iniciatives d’educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abraça tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes, substituint els anteriors programes.  Afavorint  projectes de mobilitat i de cooperació en Europa, el programa Erasmus+ té per objectius: -Reforçar les competències de les persones per fer front  als canvis socioeconòmics de la societat actual, amb l’interès d’una millor ocupabilitat. -Donar suport a la innovació en els centres d’educació i formació, i la seua internacionalització. -Afavorir  valors democràtics tan importants com la ciutadania, la convivència,  la inclusió, la multiculturalitat o el plurilingüisme Des dels centres educatius podem accedir a aquest programa sol·licitant finançament per al desenvolupament de projectes educatius, l’objectiu del quals coincidisca amb els plantejaments fundacionals del programa. Docents, alumnat,  exalumnat en atur, associacions de joves poden beneficiar-se d’aquest programa europeu. Amb aquesta finalitat, el programa Erasmus+ presenta tres accions. Les Modalitats de les accions  KA1 i KA2 ens interessen particularment al nostre centre educatiu.  Des de l’any 2014 l’IES Serpis desenvolupa un PROGRAMA PLURILINGÜE per alguns grups en l’etapa d’Educació Secundària, combinant dues assignatures no lingüístiques impartides en llengua estrangera (francés o anglés) amb metodologia CLIL i el programa lingüístic del centre (castellà, valencià, anglés i francés). Avui en dia el centre té en el seu haver la participació exitosa en tres projectes Erasmus+ KA1 i un Erasmus+ KA2, amb els quals  professorat i alumnat de l’etapa de Secundària ha pogut gaudir d’experiències formatives, culturals i de relacions personals molt enriquidores.  -KA101  Aprender a enseñar Europa (2014-2016) -KA101  Enseñando Europa (2016-2018) -KA101 Enseñar Europa para innovar en las aulas. (2019-2021) en fase de desenvolupament. -KA201  Europa, ti vedo e ti vivo. També, professorat de Cicles Formatius ha participat en un projecte Erasmus+ KA1 i molts estudiants d’aquest nivell educatiu realitzen les seues pràctiques formatives en l’estranger. -KA102 Europa cerca Per altra part, l’IES Serpis té experiència en ser centre d’acollida per a molts professionals d’educació provinents de diferents institucions educatives europees, i d’altres països no europeus, oferint un programa complet d’activitats d’ensenyament i aprenentatge amb l’alumnat nostre juntament amb una proposta cultural complementària.   Les línies estratègiques que desenvolupem amb els projectes Erasmus+ són les següents:  -L’atenció a les diverses necessitats educatives de l’alumnat. -La utilització de les noves tecnologies en l’ensenyament. -Metodologies innovadores que afavorisquen l’èxit escolar. -Les llengües estrangeres. -Propostes innovadores per a la gestió escolar.