Erasmus+: Nous reptes, noves il·lusions.

Us presentem el vídeo que realitzem per a tancar el projecte Erasmus+ 2019-1-ES01-KA101-060820.  Malgrat la pandèmia aconseguim els objectius plantejats d’obertura a Europa i internacionalització del … Read more