Visita als Arxius Històrics de les Institucions de la Unió Europea (HAEU)

D’entre les diverses activitats realitzades durant la visita a Florència per part d’alumnat del centre en el context d’un intercanvi escolar del Programa Erasmus+, destaquem ara de forma especial la visita que vam fer als  ARXIUS HISTÒRICS DE LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA (HAEU).

Formava part de l’Acord d’Aprenentatge una visita a aquesta institució d’inigualable prestigi, on l’alumnat va rebre informació detallada de la creació i funció d’aquest organisme, de les actuacions per a la recollida, catalogació, conservació i difusió de tots els documents públics oficials (documents en paper, fotografies, gravacions d’àudio, vídeos i material digital) que es generen en les institucions europees des de 1952, així com també de material de caràcter privat que es considera rellevant des del punt de vista històric com per a ser custodiat. L’alumnat italià i valencià, dirigit per persones documentalistes que allí treballaven,  participà en un taller per a crear una línia cronològica que arreplegava les dates més significatives amb relació a la creació i configuració de la Unió Europea tal com la coneixem avuí i, al mateix temps, creaven una línia paral·lela que reflexava les seus aportacions amb imatges d’objectes vinculats a moments importants viscuts en les seues famílies des de la meitat del segle XX.

Història europea i història familiar, dues línies cronològiques que posaven en majúscula el fet d’entendre que la HISTÒRIA la conformem tots, que la HISTÒRIA és el conjunt de les petites històries, i que la HISTÒRIA DE LA UNIÓ EUROPEA és apassionant i hem de conéixer-la millor, ja que som part d’ella.


Text: Virginia Pla