L’Avenc del Serpis: excavació arqueològica

El departament de Geografia i història ha instal·lat un jaciment arqueològic en una zona de l’hort escolar de l’institut, aquest espai ha passat a denominar-se L’avenc del Serpis. Allí l’instal·lat un jaciment arqueològic en una zona de l’hort escolar de l’institut, aquest espai ha passat a denominar-se L’avenc del Serpis. Allí l’alumnat de 1r ESO ha pogut trobar reproduccions d’època prehistòrica i desenvolupar un treball de camp guiat per les professores Silvia Pérez i Lucía Grandes. A partir d’aquest projecte didàctic, els estudiants coneix els passos que configuren tota excavació arqueològica: la prospecció, l’excavació i la documentació. Mitjançant aquesta activitat l’alumnat aprén, en definitiva, els diferents treballs que desenvolupa un arqueòleg: des de delimitar la posició estratigràfica de la zona; a usar l’instruments específics d’excavació i extracció; o documentar i analitzar els diferents objectes trobats en el jaciment.

Text: prof. Lucía Grandes