Obtenció de títol

L’aumnat que acabe l’ESO no ha de pagar les taxes.

Passos a seguir per a obtindre el títol de Batxiller, Ciclo Formatiu de Grau Mitjà o Cicle Formatiu de Grau Superior.

La alumnat ha de presentar els següent documents en la secretaria del centre:

Pot trobar informació més detallada en aquest enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1092