Renúncia a la convocatòria

Tota la informació sobre la renúncia de convocatòria la pot trobar en la Resolucion 28 de juliol de 2020 en l'apartat 16 del, Annex Instruccions d'organització i funcionament durant el curs 2020-2021, (pàg. 29582)  d'aquesta resolució.

L'alumne/a haurà de justificar una de les circumstàncies citades i en el termini indicat en aquest apartat (una antelació mínima d'un mes a la data de l'avaluació final del mòdul o dels mòduls afectats per la renúncia)

El document de renúncia el pot trobar en aquest enllaç.