Convalidacions

INSTRUCCIONS 

Amb l’objectiu de convalidar mòduls i no tindre que tornar a cursar-els i avaluar-es dels mateixos, l’alumnat pot sol·licitar la seua convalidació sempre que tinga els requisits sol·licitats. Hi ha 3 tipus de sol·licituds: 

Resoltes per la Direcció del Centre: 

Resoltes per la Conselleria d’Educació: Resoltes per la Conselleria d’Educació 

Resoltes pel Ministeri d’Educació: Resoltes pel Ministeri d’Educació 

Mes informació: Conselleria d’EducacióTot FP 

Procediment

El procediment a realitzar per als convalidacions a resoldre per la Direcció del Centre serà el següent: 

 1. Descarregar i emplenar la instància corresponent. 
  1. Imprimir i signar el documents
  2. Presentar a la Secretària del Centre del 18 de setembre al 18 d’octubre la següent documentació:
   1. Instància emplenada i signada.
   2. DNI/NIE fotocopiat.
   3. Documentació justificativa (original i còpia per a convalidar el/s mòdul/s.

NOTA: Totes els sol·licituds han d’estar dins del termini estipulat.