Homologació de títols estrangers no universitaris

Per trobar informació sobre l’homologació de títols estrangers no universitaris podeu accedir aquest enllaç https://www.educacionyfp.gob.es/mc/convalidacion-homologacion/convalidacion-no-universitaria/homologar-convalidar.html.

No obstant, podreu contactar amb aquesta Unitat d’Educació en el següent correu electrònic com a via preferent educacion.alicante@correo.gob.es o acudir a les oficines, situades en el “Paseo de Federico Soto nº 11, 1ª planta (Alicante)”, obtenint cita prèvia en el següent enllaç https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU/CITAR?ORG=GO-EDU.

En el document que pots descarregar en el següent enllaç trobaràs tots els enllaços necessaris per aclarir els dubtes i realitzar la petició d’homologació de títols estrangers no universitaris.