Erasmus +  

Enriquint vides, obrint ments.  
2021-2027 

El programa europeu per a l'educació i la formació, la joventut i l'esport

Estructura

k1

Acció clau 1 (KA1) 

Mobilitat educativa de les persones

k2

Acció clau 2 (KA2)

Cooperació entre organitzacions i institucions

k3

Acció clau 3 (KA3) 

Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació

Objectius

Promocionar la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l'alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió i l'equitat, l'excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques a través de l'aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l'educació i la formació, la joventut i l'esport, dins d'Europa i fora del seu territori, contribuint així al creixement sostenible, a l'ocupació de qualitat i a la cohesió social, a més d'impulsar la innovació i  enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació en la vida democràtica.

objetivos

Pressupost

Erasmus+ 2021-2027 compta amb un pressupost de una mica més de 28.000 milions d'euros per a tota Europa i és més inclusiu, més digital i més sostenible amb el medi ambient, donant suport a la transformació digital, la inclusió i la diversitat, a més del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. 

Gràcies a aquest renovat Programa, es finançaran projectes de mobilitat i cooperació transfronterera relacionats amb l'aprenentatge per a 10 milions de persones de totes les edats i de tots els orígens. 

Prioritats

Erasmus+ és més inclusiu, ja que ofereix majors oportunitats a tota mena de persones, incloses les persones amb orígens culturals, socials i econòmics diversos. Amb Erasmus+, se simplifiquen els tràmits de sol·licitud perquè les organitzacions més xicotetes puguen presentar sol·licituds gràcies a les associacions a petita escala, amb dues opcions de subvenció simplificades.

Erasmus+ és més digital, ja que dona suport al desenvolupament de capacitats digitals, d'acord amb el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) de la Comisión Europea. 

Erasmus+ és més sostenible amb el medi ambient, conforme a el Pacte Verd Europeu, ja que el Programa promou que els participants utilitzen mitjans de transport més sostenibles com el tren i l'autobús, a més de fomentar projectes que impulsen la sensibilització sobre qüestions mediambientals.

Erasmus+ impulsa la participació ciutadana en la vida democràtica. A més, potència la identitat europea, dona suport a la ciutadania activa i la ètica en l'aprenentatge permanent, impulsa el desenvolupament de competències socials i interculturals, el pensament crític i la alfabetització mediàtica.

Qui gestiona el programa Erasmus +? 

cta2

La Comissió Europea (CE) és la responsable última del desenvolupament del programa Erasmus+ i la seua execució es duu a terme amb:

  • La gestió directa de les Accions centralitzades per la CE o l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA).
  • La gestió indirecta de les Accions descentralitzades per part de les Agències Nacionals establides als països del programa Erasmus+.

A Espanya són dos les organitzacions designades com a Agències Nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+:

  • El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), per a l'àmbit de l'educació i la formació.
  • La Agencia Nacional Española (ANE), integrada en l'Institut de la Joventut (INJUVE) per a l'àmbit de la joventut i l'esport.