Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

Resolució de 2 de febrer, de la Direcció General de Formació Pofessional, per la qual ed convoquen proves d'accés als cicles de grau mitjà i superior l'any 2024.

Requisits de participació:

  1. No reunir el requisits acadèmics d'accés a un cicle formatiu i, a més:
    1. Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l'any 2024.
    2. proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l'any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s'ahurà d'acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Pàgina on es pot trobar tota la informació sobre les proves de accés de grau mitjà y les proves d'accés a grau superior.

El temini de inscripció és des del 20 de març fins el 28 de març de 2024. Les sol·licituds hauran de ser entregades en el termini establit. Si s'entrega fora de termini no es tindrà en compte.

La documentació entregada fora de termini no es tindrà en compte a l'efecte de considerar els mèrits o motius d'exempció indicats.

Per a enviar les sol·licituds correctamente llegir les instruccions en la convocatòria en l'apartat sext i adjuntar la documentació que es detalle en este.

El correu correcte és 03010132.secretaria@edu.gva.es

Per a veure el calendari de sol·licitud i proves accedisca a l'ANEX I de la resolució de la convocatòria.

Per a veure l'horari de les proves accedisca a l'ANEX II de la resolució de la convocatòria.

S'aconsella veure les dates en la resolució.

Calendari (resum)

ANNEX I Des del Fins al
Inscripció 20 de març 28 de març
Entrega documentació justificativa de exenció 20 de març 28 de juny
Llistat de persones que han de fer la prova en un altre centre 24 d'abril
Publicació llistes provisional de persones admeses 24 d'abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 24 d'abril 26 d'abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 3 de maig
Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior 20 de maig 21 de maig
Data alternativa realització proves per causes justificades 27 de maig
Llistes provisionals de qualificacions 31 de maig
Reclamacions llistes provisionals qualificacions 3de juny 5 de juny
Llistes definitives de qualificacions 7 de juny
Entrega de certificats de les proves 10 de juny 28 de juny

Horari de les proves

ANNEX II
Grau mitjà
dilluns 20 de maig
Examen Duració
09:00 - 10:00 Llengua i Literatura 1 hora
10:15 - 11:00 Anglés 45 min
11:30 - 12:30 Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
dimarts 21 de maig
9:00 - 10:00 Matemàtiques 1 hora
10:15 - 11:00 Ciències Naturals 45 min
11:15 - 12:00 TICD Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
ANNEX II
Grau superior
dilluns 20 de maig
Examen Duració
15:00 - 16:15 Llengua i Literatura 1 hora 15 min
16:30 - 17:45 Anglés 1 hora 15 min
18:00 - 19:15 Matemàtiques 1 hora 15 min
19:30 - 20:15 TICD Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
dimarts 21 de maig
16:00 - 17:15 Apartat B 1 1 hora 15 min
17:30 - 18:45 Apartat B 2 1 hora 15 min