Pla d’evacuació

1. PLA D'EVACUACIÓ GENERAL

El protocol d'evacuació té com a objectiu desallotjar els edificis de manera ràpida, segura i ordenada, per a protegir les persones d'un perill greu i imminent que afecta l'interior de l'edifici, i conduir-los a una zona segura.

La zona segura és sempre una zona exterior, en el nostre cas el pati, o la zona exterior del centre de la porta de consergeria.

Zones de seguretat i accesos

El protocol és el següent: 

  1. Sona la sirena (pots reproduir-la). Quan l'alarma sona les portes talla focs es tanquen automàticament, per tant, hi haureu d'obrir-les a mesura que aneu creuant-les.
  1. Ens preparem per a abandonar l'aula: el docent dirigirà l'eixida d'acord amb les següents instruccions:

3. Eixim de l'aula:

  • Primer: alumnat amb mobilitat reduïda acompanyat de dos alumnes/as. Eixiran encara que estiga passant un altre grup per davant.
  • Segon: delegats del grup. Si està passant un grup per davant de la porta esperaran que acabe de passar.
  • Tercer: grup en fila
  • Quart: el docent. Col·locarà enfront de la porta la paperera i tancarà sense clau.

4. Arribada a la zona segura: esperarem instruccions de la direcció del centre.

5. Funcions del professorat de guàrdia.

  • Si estan en guàrdia de classe, s'encarregaran de l'evacuació del grup.
  • Si estan en guàrdia de zona, es mantindran en ella (o acudirà a ella) i donarà suport a la coordinació del procés d'evacuació.

2. PROTOCOL D’EVACUACIÓ DEL PERSONAL DE NETEJA I SERVEIS.

El personal de neteja haurà de seguir les fletxes verdes fins a arribar a la zona de seguretat on rebrà instruccions d'un membre de l'equip directiu.

3.RESPONSABLES DEL PLA D'EVACUACIÓ

TORN DE MATÍ

COORDINADORS DE PLANTA 
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4

(Llegiu les taules per columnes i no per files)

Planta/és assignada/és  PLANTA BAIXA  PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PREFABRICADES
Nom/Càrrec   DOLO LLINARES ÀLVAR LLINARES IRENE CHACÓN ALFRED MONCHO
Localització (despatx, telèfon)  SECRETÀRIA (966870703) DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ  (966402521) DESPATXE DIRECCIÓ (966870701)
Substitut/a  JAUME NOGUEROLES TOMÁS ORTUÑO MIRIAM SUCH CARLOS FUSTER
Localització (despatx, telèfon) SECRETÀRIA (966870703) DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ (966402521) CANTINA

RESPOSABLES DE DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT I CALDERA), DISCAPACITATS I PRIMERS AUXILIS.
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS: 3

(Llegiu les taules per columnes i no per files)

RESPONSABILITAT DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PERSONES AMB DISCAPACITAT PRIMERS AUXILIS
Nom/Càrrec  PRIMER CONSERGE PROFESSORAT D'AULA NACHO GASCÓN
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE DIRECCIÓ
Substitut/a SEGON CONSERGE INDETERMINAT. Les persones discapacitades
o amb mobilitat reduïda seran els primers
a abandonar l'aula acompanyats
de dos alumnes del grup.
JUAN MIGUEL DOMENECH
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE GIMNÀS / SALA DE PROFESSORAT
TORN DE VESPRADA

COORDINADORS DE PLANTA

NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4

(Llegir les taules per columnes i no per files)

Planta/és assignada/és  PLANTA BAIXA  PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PREFABRICADES
Nom/Càrrec   PAU GREGORI ANTONIO GARCÍA MIQUEL PELLICER PERSONAL NETEJA
Localització (despatx, telèfon)  DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) SALA PROFESSORAT / AULES INFO AULA INFO 7 / MAT 1 PREFABRICADES
Substitut/a  Mª JOSÉ COLOMA VERÓNICA BROTONS DOCENT INFO 7 CARLOS FUSTER
Localització (despatx, telèfon) SALA DE PROFESSORAT / AULES ADMIN AULES INFORMÀTIQUES (966870704) INFO 7 CANTINA

RESPOSABLES DE DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT I CALDERA), DISCAPACITATS I PRIMERS AUXILIS.
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS: 3

(Llegir les taules per columnes i no per files)

RESPONSABILITAT DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PERSONES AMB DISCAPACITAT PRIMERS AUXILIS
Nom/Càrrec  PRIMER CONSERGE PROFESSORAT D'AULA ANTONIO GARCÍA
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE SALA PROFESSORAT / AULES INFO
Substitut/a PAU GREGORI INDETERMINAT. Les persones discapacitades
o amb mobilitat reduïda seran els primers
a abandonar l'aula acompanyats
de dos alumnes del grup.
Localització (despatx, telèfon) DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) CLASSE SALA PROFESSORAT / AULES