Pla d’evacuació

1. PLA D'EVACUACIÓ GENERAL

El protocol d'evacuació té com a objectiu desallotjar els edificis de manera ràpida, segura i ordenada, per a protegir les persones d'un perill greu i imminent que afecta l'interior de l'edifici, i conduir-los a una zona segura.

La zona segura és sempre una zona exterior, en el nostre cas el pati, o la zona exterior del centre de la porta de consergeria.

Zones de seguretat i accesos

El protocol és el següent: 

  1. Sona la sirena (pots reproduir-la). Quan l'alarma sona les portes talla focs es tanquen automàticament, per tant, hi haureu d'obrir-les a mesura que aneu creuant-les.
  1. Ens preparem per a abandonar l'aula: el docent dirigirà l'eixida d'acord amb les següents instruccions:

3. Eixim de l'aula:

  • Primer: alumnat amb mobilitat reduïda acompanyat de dos alumnes/as. Eixiran encara que estiga passant un altre grup per davant.
  • Segon: delegats del grup. Si està passant un grup per davant de la porta esperaran que acabe de passar.
  • Tercer: grup en fila
  • Quart: el docent. Col·locarà enfront de la porta la paperera i tancarà sense clau.

4. Obstacle en el camí: en cas de trobar-nos amb la causa de l'emergència (foc, derrumbament, zona perrillosa), el grup invertirà la direcció de la marxa fins trobar una indicació de direcció d'avacuació que coincidisca amb el sentit de la nova marxa, i la seguirà fins a la zona de seguretat a la que dirigisca.

4. Arribada a la zona segura: esperarem instruccions de la direcció del centre.

5. Funcions del professorat de guàrdia.

  • Si estan en guàrdia de classe, s'encarregaran de l'evacuació del grup.
  • Si estan en guàrdia de zona, es mantindran en ella (o acudirà a ella) i donarà suport a la coordinació del procés d'evacuació.

2. PROTOCOL D’EVACUACIÓ DEL PERSONAL DE NETEJA I SERVEIS.

El personal de neteja haurà de seguir les fletxes verdes fins a arribar a la zona de seguretat on rebrà instruccions d'un membre de l'equip directiu.

3.RESPONSABLES DEL PLA D'EVACUACIÓ

TORN DE MATÍ

COORDINADORS DE PLANTA 
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4

(Llegiu les taules per columnes i no per files)

Planta/és assignada/és  PLANTA BAIXA  PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PREFABRICADES
Nom/Càrrec   DOLO LLINARES ÀLVAR LLINARES IRENE CHACÓN ALFRED MONCHO / CARLOS FUSTER
Localització (despatx, telèfon)  SECRETÀRIA (966870703) DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ  (966402521) DESPATXE DIRECCIÓ (966870701)
Substitut/a  JAUME NOGUEROLES TOMÁS ORTUÑO MIRIAM SUCH CARLOS FUSTER
Localització (despatx, telèfon) SECRETÀRIA (966870703) DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ (966402521) CANTINA

RESPOSABLES DE DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT I CALDERA), DISCAPACITATS I PRIMERS AUXILIS.
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS: 3

(Llegiu les taules per columnes i no per files)

RESPONSABILITAT DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PERSONES AMB DISCAPACITAT PRIMERS AUXILIS
Nom/Càrrec  PRIMER CONSERGE PROFESSORAT D'AULA NACHO GASCÓN /PROFESSORAT EDUCACIÓN FÍSICA
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE DIRECCIÓ
Substitut/a SEGON CONSERGE INDETERMINAT. Les persones discapacitades
o amb mobilitat reduïda seran els primers
a abandonar l'aula acompanyats
de dos alumnes del grup.
PROFESSORAT EDUCACIÓ FÍSICA
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE GIMNÀS / SALA DE PROFESSORAT
TORN DE VESPRADA

COORDINADORS DE PLANTA

NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4

(Llegir les taules per columnes i no per files)

Planta/és assignada/és  PLANTA BAIXA  PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PREFABRICADES
Nom/Càrrec   PAU GREGORI MARINA FORNÉS DAVID BALAGUER PERSONAL NETEJA
Localització (despatx, telèfon)  DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) SALA PROFESSORAT / AULES INFO AULA INFO 7 / MAT 1 PREFABRICADES
Substitut/a  ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAQUEL ESTEVE DOCENT INFO 7 CARLOS FUSTER
Localització (despatx, telèfon) SALA DE PROFESSORAT / AULES ADMIN AULES INFORMÀTIQUES (966870704) INFO 7 CANTINA

RESPOSABLES DE DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT I CALDERA), DISCAPACITATS I PRIMERS AUXILIS.
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS: 3

(Llegir les taules per columnes i no per files)

RESPONSABILITAT DESCONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PERSONES AMB DISCAPACITAT PRIMERS AUXILIS
Nom/Càrrec  PRIMER CONSERGE PROFESSORAT D'AULA
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE SALA PROFESSORAT / AULES INFO
Substitut/a PAU GREGORI INDETERMINAT. Les persones discapacitades
o amb mobilitat reduïda seran els primers
a abandonar l'aula acompanyats
de dos alumnes del grup.
Localització (despatx, telèfon) DIRECCIÓ D'ESTUDIS (966870704) CLASSE SALA PROFESSORAT / AULES

TELÈFONS D'INTERÉS:

Direcció: 684093942

Direcció d'estudis: 966870704

Consergería: 966870700

Orientació: 966402521