Pla d’evacuació

1. PLA D’EVACUACIÓ GENERAL 

El protocol d’evacuació té com a objectiu desallotjar els edificis de manera ràpida, segura i ordenada, per a protegir les persones d’un perill greu i imminent que afecta l’interior de l’edifici, i conduir-los a una zona segura. 

La zona segura és sempre una zona exterior, en el nostre cas el pati, o la zona exterior del centre de la porta de consergeria.  

Zones de seguretat i accesos

El protocol és el següent:  

  1. Sona la sirena (pots reproduir-la)

  1. Ens preparem per a abandonar l’aula: el docent dirigirà l’eixida d’acord amb les següents instruccions:  

3. Eixim de l’aula: 

  • Primer: alumnat amb mobilitat reduïda acompanyat de dos alumnes/as. Eixiran encara que estiga passant un altre grup per davant.
  • Segon: delegats del grup. Si està passant un grup per davant de la porta esperaran que acabe de passar.  
  • Tercer: grup en fila
  • Quart: el docent. Col·locarà enfront de la porta la paperera i tancarà sense clau.

4. Arribada a la zona segura: esperarem instruccions de la direcció del centre.

5. Funcions del professorat de guàrdia. 

  • Si estan en guàrdia de classe, s’encarregaran de l’evacuació del grup. 
  • Si estan en guàrdia de zona, es mantindran en ella (o acudirà a ella) i donarà suport a la coordinació del procés d’evacuació.  

2. PROTOCOL D’EVACUACIÓ DEL PERSONAL DE NETEJA I SERVEIS. 

El personal de neteja haurà de seguir les fletxes verdes fins a arribar a la zona de seguretat on rebrà instruccions d’un membre de l’equip directiu.  

3.RESPONSABLES DEL PLA D’EVACUACIÓ 

TORN DE MATÍ

COORDINADORS DE PLANTA  
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4 

Planta/és assignada/és PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PREFABRICADES 
Nom/Càrrec  DOLO LLINARES ÀLVAR LLINARES  IRENE CHACÓN  ALFRED MONCHO 
Localització (despatx, telèfon) SECRETÀRIA (966870703) DIRECCIÓ D’ESTUDIS (966870704) DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ  (966402521) DESPATXE DIRECCIÓ (966870701) 
Substitut/a JAUME NOGUEROLESTOMÁS ORTUÑOMIRIAM SUCHCARLOS FUSTER 
Localització (despatx, telèfon)SECRETÀRIA (966870703) DIRECCIÓ D’ESTUDIS (966870704) DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ (966402521)CANTINA

RESPOSABLES DE DESCONNEXIÓ D’INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT I CALDERA), DISCAPACITATS I PRIMERS AUXILIS.
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS: 3

RESPONSABILITATDESCONNEXIÓ D’INSTAL·LACIONSPERSONES AMB DISCAPACITATPRIMERS AUXILIS
Nom/Càrrec PRIMER CONSERGE PROFESSORAT D’AULA NACHO GASCÓN
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE  DIRECCIÓ
Substitut/a SEGON CONSERGE INDETERMINAT. Les persones discapacitades
o amb mobilitat reduïda seran els primers
a abandonar l’aula acompanyats
de dos alumnes del grup. 
JUAN MIGUEL DOMENECH
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE GIMNÀS / SALA DE PROFESSORAT
TORN DE VESPRADA 

COORDINADORS DE PLANTA 

NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS DE PLANTA DESIGNATS: 4

Planta/és assignada/és PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA PREFABRICADES 
Nom/Càrrec  PAU GREGORIANTONIO GARCÍA MIQUEL PELLICERPERSONAL NETEJA
Localització (despatx, telèfon) DIRECCIÓ D’ESTUDIS (966870704)SALA PROFESSORAT / AULES INFOAULA INFO 7 / MAT 1PREFABRICADES
Substitut/a Mª JOSÉ COLOMAVERÓNICA BROTONSDOCENT INFO 7CARLOS FUSTER
Localització (despatx, telèfon)SALA DE PROFESSORAT / AULES ADMINAULES INFORMÀTIQUES (966870704) INFO 7CANTINA

RESPOSABLES DE DESCONNEXIÓ D’INSTAL·LACIONS (ELECTRICITAT I CALDERA), DISCAPACITATS I PRIMERS AUXILIS.
NOMBRE TOTAL DE COORDINADORS: 3

RESPONSABILITATDESCONNEXIÓ D’INSTAL·LACIONSPERSONES AMB DISCAPACITATPRIMERS AUXILIS
Nom/Càrrec  PRIMER CONSERGE PROFESSORAT D’AULA ANTONIO GARCÍA
Localització (despatx, telèfon) CONSERGERIA (966870700) CLASSE  SALA PROFESSORAT / AULES INFO
Substitut/a PAU GREGORIINDETERMINAT. Les persones discapacitades
o amb mobilitat reduïda seran els primers
a abandonar l’aula acompanyats
de dos alumnes del grup. 
Localització (despatx, telèfon) DIRECCIÓ D’ESTUDIS (966870704)CLASSE SALA PROFESSORAT / AULES