Missatge per als nous docents adjudicats en el curs 2023-2024.

Estimades companyes i companys, benvinguts en l’IES Pere Maria Orts en el curs 2023/2024.

Algunes informacions bàsiques per a començar:

 • El sistema de comunicació serà a través del compte de correu oficial @edu.gva.es, així com a través de les comunicacions d’aquesta web.
 • El dia divendres 1 de setembre a les 10 h. esteu convocats tots els docents adjudicats per al curs 2023-2024 en l’IES Pere Maria Orts a una reunió en el centre per a conéixer-nos, entregar credencials i comunicar-vos alguns aspectes bàsics de funcionament. A més, pots consultar el calendari de reunions dels primers dies de setembre en el següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/iesperemaria/reuniones-docentes-de-inicio-de-curso-23-24-va/
 • Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte en l’adreça 03010132@edu.gva.es o en ir.gasconlopez@edu.gva.es (correu del director).
 • Si voleu començar a conéixer-nos, podeu accedir a la nostra “Guia del Professorat” publicada en aquesta web en el menú superior “Professorat”, o punxant aqui.
 • Per als quals mai hàgeu estat en el centre, l’accés està en el lateral nord-oest: https://goo.gl/maps/qokmnswsnrr74nsr6 . Us hem marcat on solem aparcar (P).
Accés en el centre des de l’entrada de l’autopista de Benidorm Llevant

Una cordial salutació.

Nacho Gascón López

Director de l’IES Pere Maria Orts i Bosch.

Adjudicacions vacants Cicles Formatius SENSE llista d’espera

Adjudicació de vacants per als alumnes que estan en LLISTA D’ESPERA

El centre ha de gestionar la llistes d’espera fins al 8 d’octubre.
En les adjudicacions en les quals s’utilitze les llistes d’espera s’assignaran les places per ordre en la llista d’espera i modalitat d’accés.

Exemple: si existeix una vacant, d’un alumne que no s’ha matriculat, i accedia al cicle per prova d’accés, es triarà el primer alumne de la llista d’espera de la llista d’accés per prova d’accés. En aquestes adjudicacions s’ha de mantindre la relació entre les diferents maneres d’accés.

Pot ser que alguns cicles formatius no tinguen vacants. Pel poc període que existeix per a comprovar les llistes no es poden publicar les vacants que es produeixen en els diferents cicles formatius. Demanem, de manera anticipada, perdó per les moléstias que això puga ocasionar.

Mentre existisquen alumnes en les llistes d’espera i existisquen vacants es realitzaran diferents convocatòries per a adjudicar les vacants que es puguen produir.

A partir de les dates indicades en els dos apartats següent s’haurà d’estar revisant la pàgina per possibles convocatòries posteriors.

Si s’esgoten les llistes d’espera s’hauran de convocar unes fases d’adjudicació que es publicaran en la web del centre.

IMPORTANT: A partir de l’1 de setembre cal estar pendent de la pàgina web del centre per a futures convocatòries d’adjudicacions de vacants.
Sempre utilitzarem aquesta mateixa pàgina per a futures convocatòries

Adjudicació per a alumnes que estan en llista d’espera per a cicles de GRAU MITJÀ

Tots els alumnes que esten en la llista d’espera en els diferents cicles formatius de GRAU MIG s’hauran de presentar en el centre el pròxim dia 4 de setembre a la 10.00 h. Si no pot assistir l’interessat pot assistir un representant.

Adjudicació per a alumnes que estan en llista d’espera per a cicles de GRAU SUPERIOR I SEMIPRESENCIAL

Tots els alumnes que esten en la llista d’espera en els diferents cicles formatius de GRAU SUPERIOR s’hauran de presentar en el centre el pròxim dia 5 de setembre a la 10.00 h. Si no pot assistir l’interessat pot assistir un representant.

Convocatòria de places de professorat especialista

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d’especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, i el curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data durant el curs 2023-2024. 

Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 001 Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 002 
CURS: CIBERSEGURETAT EN ENTORNS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
MÒDUL: 5022. Anàlisi Forense Informàtic 
Núm. HORES SETMANALS: 4  
MÒDUL: 5021. Incidents de ciberseguretat 
Núm. HORES SETMANALS: 5  
TOTAL HORES DE LA PLAÇA: 9 
CONTINGUTS: Reial decret 479/2020, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el Curs d’especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i es fixen els aspectes bàsics del currículum.   
CURS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA 
MÒDUL: 5075. Big Data Aplicat 
Núm. HORES SETMANALS: 4 
CONTINGUTS:  Reial decret 279/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableix el Curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data i es fixen els aspectes bàsics del currículum  

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

 1. L’interessat haurà de presentar la seua candidatura a la secretaria del centre de manera presencial, entre el 6 i l’11 de juliol, inclòs. El model de presentació està disponible a l enllace i a la secretaria del centre. 
 1. El candidat haurà de presentar a més els documents següents:  
 1. Original i còpia del DNI/NIE.  
 1. Vida laboral que acredite almenys 2 anys d’experiència professional en la matèria a impartir. En cas de no poder-se acreditar aquesta experiència mitjançant el document de la vida laboral: certificat d’empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir. 
 1. Curriculum vitae del candidat. 
 1. Original i còpia de la titulació aportada.  

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

 1. Experiència relacionada amb els continguts a impartir:  
 • de 2 a 3 anys: 7 punts 
 • a partir de 3 anys: 8 punts 
 1. Titulació relacionada amb l’especialitat que cal impartir: 1 punt. 
 1. Entrevista de selecció: 1 punt. 

CALENDARI

 • Publicació de convocatòria: 6 de juliol
 • Recepció de sol·licituds: del 7 a l’11 de juliol
 • Publicació llestes provisionals d’admesos i exclosos del procés: 12 de juliol
 • Reclamacions: del 12 al 13 de juliol
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos del procés: 14 de juliol
 • Publicació provisional especialistes sel·leccionats: 17 de juliol
 • Reclamacions: del 17 al 19 de juliol
 • Publicació definitiva especialistes sel·leccionats: 20 de juliol
 • Valoració del Consell Escolar del centre: 21 de juliol

La tramitació de l’expedient de contractació i en el seu cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autoriació de cobertura del lloc, podent supendre’s o modificar-se (inclosa la previsió d’horari lectiu) sense cap mena d’indemnització als interessats en aquest. 

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

(Publicat 12 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan (admés).

Plaza 002: Juan José Cortés Plana (admés) i Cessar Antonio Gil Moreno (admés).

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

(Publicat 14 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan (admés).

Plaza 002: Juan José Cortés Plana (admés) i Cessar Antonio Gil Moreno (admés).

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES SEL·LECCIONATS

(Publicat 19 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan.

Plaza 002: Cessar Antonio Gil Moreno.

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES SELECCIONATS (aprovats per Consell Escolar)

(Publicat el 22 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan.

Plaza 002: Cessar Antonio Gil Moreno.

¡Gran èxit ! L’IES Pere Mª Orts i Bosch obté el 4t lloc en una competició internacional d’investigació de delictes cibernètics.

El nostre equip d'estudiants del curs d'especialització en Ciberseguretat de l'IES Pere Mª Orts i Bosch de Benidorm ha aconseguit un destacat quart lloc en una competició internacional sobre investigació de delictes cibernètics, organitzada per la Universitat de Boston. L'esdeveniment en qüestió va ser la quarta edició anual de la Conferència White Hat, que va tindre lloc del 31 de maig al 2 de juny, i en ella van competir 20 equips seleccionats per prestigioses institucions nacionals i universitats reconegudes.

La convocatòria es va centrar enguany en el tema de "Mitjans específics per a combatre l'explotació i victimització infantil en línia". El nostre equip es va dedicar a activitats relacionades amb l'anàlisi forense digital i la investigació de delictes cibernètics en escenaris de casos digitals dissenyats per la Universitat de Boston. Una plataforma independent es va encarregar de registrar els assoliments de cada equip i actualitzar la taula de puntuacions, on vam aconseguir la quarta posició amb 730 punts.

A més, un dels nostres membres es va emportar el tercer lloc en la classificació individual de la competició.

La regidora d'Educació en funcions, Maite Moreno, ha felicitat el nostre equip liderat pel professor Cristóbal Campos per "els nostres magnífics resultats en aquesta competició internacional, a la qual vam accedir després de ser seleccionats entre més de 60 grups aspirants. Hem demostrat la nostra gran capacitat i aptituds en un camp que es desenvolupa i evoluciona a una velocitat vertiginosa, com és el de la ciberseguretat i, més específicament, la lluita contra la ciberdelinqüència".

Segons la regidora, el nostre equip d'estudiants "és un orgull per Benidorm i representa la qualitat de la formació professional impartida en els centres educatius de la nostra ciutat".