Informació per als nous docents. Curs 2022-2023

Estimats companys i companyes, benvinguts en l’IES Pere Maria Orts.

Algunes informacions bàsiques per a començar:

 • El sistema de comunicació serà a través del compte de correu oficial @edu.gva.es, així com a través de les comunicacions d’aquesta web.
 • El dia 1 de setembre a les 10 h. hem convocat una reunió en el centre per a conéixer-nos, entregar credencials i comunicar-vos alguns aspectes bàsics de funcionament.
 • Esperem que les vostres adreces de correu se sincronitzen i apareguen en el nostre grup de correu “CLAUSTRE” de manera que puguem contactar con vosaltres dies abans de l’inici.
 • En cas que l’indicat en el punt anterior fallara, us esperem igualment el dia 1 de setembre a les 10 h.
 • Per als quals mai hàgeu estat al centre, l’accés està en el lateral nord: https://goo.gl/maps/wyXuCdoww5nqjzVr7. Us hem marcat les zones on solem aparcar (P).
 • Podeu contactar con nosaltres per a qualsevol assumpte en la direcció 03010132@edu.gva.es.

Una cordial salutació.

Nacho Gascón López

Director de l’IES Pere Maria Orts i Bosch.

Subvencions accés d’alumnes Formació Professional

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de
Règim Especial, per la qual es convoquen subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional.

Aquest enllaç et porta a una pàgina de conselleria on explica el procés.
Aquest enllaç et porta al Diari Oficial de la Generalitat on s’ha publicat la resolució.
Aquest enllaç et porta a un extracte de la resolució publicat en el Diari Oficial de la Generalitat.

Interessats/Sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes les alumnes matriculades en centres públics el curs escolar 2021-2022 en el primer curs d’algun cicle relacionats en la convocatòria, que hagen superat 450 hores.

Així mateix, les interessades hauran de reunir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà a la publicació de la convocatòria fins al 16 de setembre de 2022, tots dos inclusivament. A través d’una de les vies disponibles, preferentment a través de la via telemàtica.

On s’ha d’anar?

Presencial

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
AV. CAMPANAR, 32
46015 València
Tel: 961970062

Per internet

A través de l’enllaç corresponent:

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14700

Per obtenir més informació accedisca a qualsevol dels enllaços indicats anteriorment.

Llistat Provisional. Subvencións per alumnes de Formació Professional (curso 2021-2022)

Llistats provisionals d'ajudes concedides i denegades. Les persones interessades tenen un termini de 3 dies hàbils per a les reclamacions que resoldrà el centre. Enviar reclamació al correu "j.noguerolesllinar@edu.gva.es". El termini acaba el 28 de juliol.

No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud. Al final del llistat de sol·licituds "denegades" està indicat el motiu de la denegació.

 1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
  1. Llistat provisional  concedides
  2. Llistat provisional denegades
 2. FP Dual en empreses: realitzar l'FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
  1. Llistat provisional concedides
  2. Llistat provisional denegades
 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
  1. Llistat provisional concedides
  2. Llista provisional denegades
 4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en centres allunyats de la seua residència habitual.
  1. Llistat provisional concedides
  2. Llistat provisional denegades

Convocatoria de procediment de selección de docents especialistes per al curs 2022-2023

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, durant el curs 2022-2023.

La tramitació de l'expedient de contractació i en el seu cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autorització de cobertura del lloc, podent suspendre's o modificar-se (inclosa la previsió d'horari lectiu) sense cap mena d'indemnització als interessats en aquest.

Núm. PLAÇA ESPECIALISTA: 001

Núm. HORES SETMANALS: 9

Núm. PLAÇA ESPECIALISTA: 002

Núm. HORES SETMANALS: 5

CONTINGUTS: VEURE ENLLAÇ 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

L'interessat haurà de presentar la seua candidatura en la secretaria del centre de manera presencial, entre el 27 i 30 de juny, inclòs. El model de presentació està disponible en l'enllaç, i en la secretaria del centre.

El candidat haurà de presentar a més els següents documents:

 • Original i còpia del DNI/NIE.
 • Vida laboral que acredite almenys 2 anys d'experiència professional en la matèria a impartir.
 • Certificat d'empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir.
 • Original i còpia de la titulació aportada.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Experiència relacionada amb els continguts a impartir:
  de 2 a 3 anys: 7 punts
  a partir de 3 anys: 8 punts
 • Titulació relacionada amb l'especialitat a impartir: 1 punt.
 • Entrevista de selecció: 1 punt.

CALENDARI DEL PROCÉS

Presentació de candidatures: del 27 al 30 de juny de 2022.
Llistat provisional de candidatures presentades: 1 de juliol
Reclamacions: 1 i 4 de juliol.
Llistat definitiu de candidatures presentades: 4 de juliol
Entrevista amb candidatures: 5 de juliol.
Consell Escolar per a avaluació de candidatures: 7 de juliol.
Publicació de docents especialistes seleccionats: 8 de juliol.

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATURES PRESENTADES (1/07/22)

Plaça especialista 001

 • Campos Juan, Cristóbal

Plaça especialista 002

 • Folgado de la Rosa, Francisco Javier

LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATURES PRESENTADES (4/07/2022).

Plaça especialista 001

 • Campos Juan, Cristóbal

Plaça especialista 002

 • Folgado de la Rosa, Francisco Javier

DOCENTS ESPECIALISTES SELECCIONATS PER AL CURS 2022-2023 (8/07/2022).

Plaça especialista 001

 • Campos Juan, Cristóbal - *****171Y

Plaça especialista 002

 • Folgado de la Rosa, Francisco Javier - *****883H

 

Dates de Matrícules

Batxillerat (Formularis)

 • Alumnes que repeteixen 1r o 2n de batxillerat ------------------------ 19/07/2022
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 19/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
   • 19/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
   • 19/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
   • 19/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Alumnes Batxillerat CIENTÍFIC que promociona a 2n -------- 08/07/2022
 • Alumnes Batxillerat ARTÍSTIC que promociona a 2n --------- 11/07/2022
 • Alumnes Batxillerat HUMANÍSTIC que promociona a 2n --- 11/07/2022
 • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ---------------------- 25 i 26 /07/2022
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 25/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
   • 25/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
   • 25/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
   • 25/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
   • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
   • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
   • 26/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z

CF Grau Mitjà (Formularis)

 • Activitats Comercials
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 13/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 13/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 13/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 13/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 13/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 22/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 22/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 22/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 22/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 22/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Administració i Gestió
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 22/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 22/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 22/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 22/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 22/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Sistemes Microinformaticos i Xarxes
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 12/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 12/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 12/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 12/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 12/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ -------------------- 25/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 25/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 25/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 25/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 25/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z

CF Grau Superior (Formularis)

 • Administració i finances
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ---------------- 14/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 14/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 14/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 14/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de ..  M - Q
    • 14/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ -------------------- 26/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 26/07/22022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M -Q
    • 26/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Marqueting i Publicitat
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 14/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 14/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 14/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 14/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de ..  M - Q
    • 14/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 26/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 26/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 26/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 26/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 26/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ---------------- 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ -------------------- 27/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 27/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 27/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G- L
    • 27/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 27/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs ------------------ 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G- L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ---------------------- 27/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 27/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 27/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 27/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 27/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • Alumnes que promocionen o repeteixen curs --------------- 15/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 15/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 15/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 15/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 15/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 28/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/07/2022 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 28/07/2022 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 28/07/2022 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 28/07/2022 de 12:00 h a 13:00 h de . R -Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web (Semipresencial)
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ ------------------- 28/07/2022
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  G - L
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  M - Q
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . R - Z

Instruccions inscripció EBAU – PAU Extraordinària 2022

 

Convocatòria extraordinària de juliol

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 20 al 27 de juny, (el termini finalitza a les 12 hores del dia 27 de juny). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) o la presentaran en la secretaria del centre.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant pagament títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor tria "INSTITUTS D'ALACANT" y polsa en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i polsa en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que portaràs al centre.
  • Justificant pagament inscripció PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Han de portar el justificant corresponent.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 5, 6 i 7 de juliol.
 • Entrega de notes: 13 de juliol a partir de les 17 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 15, 18 i 19 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19)
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 21 de juliol.
 • Període de petició de veure exàmens: 22 i 25 de juliol.
 • Visualització d’exàmens:  27 de juliol.

Instruccions inscripció EBAU – PAU 2022

Convocatòria ordinària de juny

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 23 al 26 de maig (el termini finalitza a les 13 hores del dia 26 de maig). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) posant en l'assumpte "PAU - COGNOM, NOM ALUMNE/A" o la presentaran en la secretaria del centre
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant del pagament de títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor, tria "INSTITUTS D'ALACANT" i prem en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i prem en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que presentaràs al centre.
  • Justificant del pagament a la inscripció de la PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
  • Per a alumnes empadronats en Benidorm
   • Han de enviar aquest document (enllaç) a la direcció de correu que està en la part de baix de la full, i sol·licitar "Sol·licitar confirmació de lectura" per assegurar-se que ens ha arribat la sol·licitud
   • Els horaris dels autobusos els pots trobar en aquest enllaç
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat:  7, 8 y 9 de juny.
 • Entrega de notes: 17 de juny, a partir de les 13 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 20, 21 i 22 de juny per a l’estudiant dels centres educatius de la província d’Alacant (el termini finalitza a les 14 hores del dia 22).
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 28 de juny.
 • Període de petició de veure exàmens:  30 de juny i 1 de juliol.
 • Visualització d’exàmens:  4 de juliol.

 

Admissió curs 22/23 d’FP Bàsica, CF Grau Mitjà, CF Grau Superior, CF Semipresencial, Curs d’especialització

En el Diari Oficial de la Generalitat València s'ha publicat el calendari d'admissió i matrícula per als cicles formatius de:

 • FP Bàsica
 • CF Grau Mitjà
 • CF Grau Superior
 • CF Grau Superior Semipresencial (Els alumnes matriculats "curs 21/22" també han de realitzar l'admissió)
 • Curs especialització

Per a accedir a la pàgina de conselleria on es troba la informació prem en el següent enllaç

Per a accedir a la resolució prem en el següent enllaç. S'aconsella la lectura de la resolució.

Per a accedir al quadre resum del calendari prem en el següent enllaç.

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.
És important veure els tutorials i vídeo-tutorials per a realitzar la inscripció correctament.

IMPORTANT

És molt important que els participants en el procés d'admissió revisen les llistes provisionals i les llistes definitives per a comprovar el resultat provisional /definitiu i la puntuació obtinguda. Si consideren que no és correcte el resultat o la puntuació obtinguda realitzar les reclamacions en els períodes establits en la resolució.

Llistats Provisionals

Admissió curs 22/23 ESO i BATXILLERAT

Publicada la resolució per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en ESO i Batxillerat

DOGV Resolució del 28 de març

Sorteig de lletres

Calendari resum

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.
És important veure els tutorials i vídeo-tutorials per a realitzar la inscripció correctament.

IMPORTANT

És molt important que els participants en el procés d'admissió revisen les llistes provisionals i les llistes definitives per a comprovar el resultat provisional /definitiu i la puntuació obtinguda. Si consideren que no és correcte el resultat o la puntuació obtinguda realitzar les reclamacions en els períodes establits en la resolució.

Llistats provisionals