Dates de Matrícules

Horari d'atenció al públic de 9:00 a 13:00 h 

Matrícules de Batxillerat

Matrícules de Grau Mitja

Matrícules de Grau Superior

 

 

 


Batxillerat (Formularis)

 • Alumnes que PROMOCIONEN de  1r a 2n de batxillerat Artístic, Humanístic i Social i Científic ------------ 09/07/2024
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 09:00 h a 10:00 h de .. A - F
   • 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
   • 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
   • 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Alumnes que REPETEIXEN 1r o 2n de Batxillerat Artístic, Humanístic i Social i Científic ----------------------- 08/07/2024
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 09:00 h a 10:00 h de .. A - F
   • 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
   • 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
   • 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • ADMISSIÓ
  • Alumnes admesos de 1r o 2n de batxillerat Artístic, Humanístic i Social i Científic ------------------- 29 i 30/07/2024
   • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 25 al 30 de juliol
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 09:00 h a 10:00 h de .. A - F
    • 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z


CF Grau Mitjà (Formularis)

 • Activitats Comercials
  • Alumnes que PROMOCIONEN a 2n ---------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS DE 1r  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 i 24/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Administració i Gestió
  • Alumnes que PROMOCIONEN a 2n ---------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS DE 1r  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 i 24/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes
  • Alumnes que PROMOCIONEN a 2n ---------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS DE 1r  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 i 24/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol


CF Grau Superior (Formularis)

 • Administració  finances
  • Alumnes que PROMOCIONEN 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 12, 15 i 16/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -----------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 1r ------------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n -------------------------------------------------------------------------------------- 24, 25 i 26/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Marqueting i Publicitat
  • Alumnes que PROMOCIONEN 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 12, 15 i 16/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -----------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 1r ------------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n -------------------------------------------------------------------------------------- 24, 25 i 26/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarses
  • Alumnes que PROMOCIONEN 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 12, 15 i 16/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 1r ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n -------------------------------------------------------------------------------------- 24, 25 i 26/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Alumnes que PROMOCIONEN 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 12, 15 i 16/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -----------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 1r ------------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n -------------------------------------------------------------------------------------- 24, 25 i 26/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Desenvolupament  d'Aplicacions Web
  • Alumnes que PROMOCIONEN 2n ----------------------------------------------------------------------------------------- 12, 15 i 16/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 2n -----------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • Alumnes REPETIDORS de 1r ------------------------------------------------------------------------------------------------  12/07/2024
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n --------------------------------------------------------------------------------------- 24, 25 i 26/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web (Semipresencial)
  • ADMISSIÓ
   • Alumnes admesos de 1r o 2n --------------------------------------------------------------------------------------- 24, 25 i 26/07/2024
    • La matrícula telemàtica es prodrà realitzar des de el 23 al 29 de juliol

Instruccions inscripció EBAU – PAU Extraordinària 2024

 

Convocatòria extraordinària de juliol

 • Document orientació EBAU
 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 17 al 21 de juny (el termini finalitza a les 13 hores del dia 21 de juny). Els alumnes presentaran en la secretaria del centre  o enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) posant en l'assumpte "PAU - COGNOM, NOM ALUMNE/A". Si ho envien per correu electrònic posar un telèfon  on estigueu localitzables per a solucionar possibles problemes.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant del pagament de títol.
   • Solicitut de tìtol 
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor, tria "INSTITUTS D'ALACANT" i prem en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i prem en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que presentaràs al centre.
  • Justificant del pagament a la inscripció de la PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €  (aportar documento acreditativo)
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 € (aportar documento acreditativo)
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social i percepció d'ingressos mínim vital
  • Fotocòpia DNI.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat:  2, 3 i  4 de juliol.
 • Entrega de notes: 9 de juliol, a partir de les 17 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 10, 11 i 12 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 12).
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 16 de juliol ( a les 18:00 hores)
 • Període de petició de veure exàmens: 17 i 18 de juliol (últim dia fins les 14:00 hores).

Subvencions per alumnes de Formació Professional (curs 2023-2024)

Els alumnes que estiguen cursant cicles formatius en el curs 2023/2024 poden accedir a les següents subvencions:

 • FP Dual en administracions públiques
 • Dual o FCT en centres de treball allunyats del centre docent
 • Desplaçament

Termini d'entrega sol·licituds del 25 de maig al 5 de juny

Per a veure la informació publicada per conselleria es pot trobar ací

Per accedir al formularis de sol·licitud i procediment a seguir en les diferents subvencions

 

Llistat d'admesos i exclosos.

Termini de reclamacions fins el 13 de juny inclòs.

Admissió curs 24/25 ESO i BATXILLERAT

Publicada la resolució per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en ESO i Batxillerat

DOGV Resolució 25 d'abril de 2024

Sorteig lletres de desempat

Calendari resum

Accés pàgina de conselleria on està tota la informació

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.

Termini d'admissió per ESO i Batxillerat del 4 al 10 de juny de 2024

És important veure els tutorials i vídeo-tutorials per a realitzar la inscripció correctament.

Descobreix el teu Futur en Tecnologia: Jornades Informatives a l’IES Pere Maria Orts

Preparat per a donar el primer pas cap a una emocionant carrera en el món de la tecnologia? Llavors no pots perdre els nostres Jornades Informatives a l’IES Pere María Orts!

Data: 30 d’abril de 2024
Lloc: Va salar d’Actes de l’IES Pere María Orts, Benidorm

En aquestes jornades, et presentarem els nostres apassionants cicles d’especialització en:

Ciberseguretat
– Intel·ligència Artificial i Big data


És la teua oportunitat d’explorar el fascinant camp de la tecnologia i descobrir com aquests programes poden impulsar la teua carrera cap a l’èxit. Consulta tots els detalls en els imatges adjuntes i assegura la teua assistència.

No deixes passar aquesta oportunitat d’obrir els portes cap a un futur prometedor en el món de la tecnologia! T’esperem el 30 d’abril a l’IES Pere María Orts!

Admissió curs 24/25 d’FP Bàsica, CF Grau Mitjà, CF Grau Superior, CF Semipresencial, Curs d’especialització

Calendari del procés d'admissió i matriculació

Per a accedir a la resolució prem en el següent enllaç. És molt important que les persones interessades en el procés d'admissió  i matriculació es lligen la resolució.

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.

Per a accedir a la pàgina de conselleria on es troba la informació sobre l'admissió i la matriculació prem en el següent enllaç

En el Diari Oficial de la Generalitat València s'ha publicat el calendari d'admissió i matrícula per als cicles formatius de:

 • FP Bàsica
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 1 juliol
 • CF Grau Mitjà
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 3 de juliol
 • CF Grau Superior
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 3 de juliol
 • CF Grau Superior Semipresencial
  • Els alumnes matriculats en semipresencial  en el curs "curs 23/24" també han de realitzar l'admissió". (article 3 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny).
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 3 de juliol
 • Curs especialització
  • Presentació admissió telemàtica junt la documentació necessària per a poder accedir, si ja es disposa d'aquesta - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentar el requisit d'accés als cursos sol·licitats per als qui obtinguen la titulació requerida en aquest curs: del 1 al 6 de juliol

 

 

Prova idiomes nivell A2

   PROVA HOMOLOGADA PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 D'INGLÉS I FRANCÉS.

 1.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.
  1. Tindre 16 anys complits l'any de la prova.
  2. Estar matriculat en el centre (ESO, Batxiller,Formació Professional).
 2. ESTRUCTURA DE LA PROVA.
  1. La prova s'articula en quatre habilitats: CE (comprensió escrita), CO (comprensió oral), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).
   Activitats de llengua Comprensió de textos escrits comprensió de textos orals Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita Producció i coproducció de textos orals
   Durada aproximada 35 min 25 min 75 min 15 min
 3. SOL·LICITUDS I CALENDARI DE LA PROVA. 

  CALENDARI PROVA

  del 22 al 26/4/2024

  Presentació de sol·licituds (Secretaria)

  29/4/2024

  Llistat provisional d'admesos i exclosos (Secretaria)

  del 30/4 al 2/5/2024

  Període de reclamacions (Secretaria)

  3/5/2024

  Llistat definitiu d'admesos i exclosos (Secret.)

  8/5/2024

  Realització de la prova escrita d'Anglés

  9/5/2024

  Realització de la prova escrita de Francés

  Abans del 12/6/2024

  Publicació de resultats (Secretaria)

 4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
  1. L'alumnat ha de portar els següents documents:
   1. DNI, Targeta de residència o passaport.
   2. Còpia de la sol·licitud de participació en la prova.
 5. Informació
  1. Tota la informació apareixerà de manera unificada en un mateix espai: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades