Aneu a la barra d'eines

Eleccions al Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és el principal òrgan de govern col·legiat en els centres educatius. Aquesta format per representants de tota la comunitat educativa: docents, alumnat, famílies, ajuntament i direcció del centre.

Cada any imparell es convoquen eleccions al Consell Escolar dels centres educatius. En cada elecció es renova la part dels membres del Consell Escolar.

Tant docents, alumnat, pares, mares o tutors de l'alumnat poden presentar-se per a ser triats com a representants dels seus respectius grups.

Aquest any 2021 es triaran:

 • 2 representants del sector famílies.
 • 2 representants del sector alumnat.
 • 4 representants del sector docent.
 • 1 representant del sector serveis.

Quí pot ser candidat?

 • Qualsevol alumne o alumna del centre, per a representar a la resta de l'alumnat.
 • Qualsevol pare, mare, tutor/a de l'alumnat del centre, per a representar a les famílies.
 • En tots dos casos, si pertencen a associacions legalment constituïdes podran presentar candidatures diferenciades.
 • Qualsevol membre del claustre

Per a presentar la candidatura ha d'acudir-se al despatx de direcció i allí es presentarà la candidatura d'acord amb els models enllaçats. El període de presentació de candidatures està indicat en l'apartat calendari.

Candidatura de l'AMPA a representants de les famílies.

Candidatura independent de les famílies.

Candidatura d'associacions de l'alumnat.

Candidatura independent de l'alumnat.

Candidatura del professorat. 

Calendari del procés

 • 19 d'ocubre:
  • Acte d'elecció i constitució de la Junta Electoral.
  • Publicació de censos en el tauler d'anuncis del centre.
 • Del 20 octubre al 2 de novembre: presentació de candidatures.
 • 3 de novembre: publicació llistat provisional de candidats.
 • Del 3 al 5 novembre: presentació de reclamacions sobre llistat provisional de candidats.
 • 9 de novembre:
  • Publicació llistat definitiu de candidatures.
  • Realització de sorteig per a la constitució de meses electorals (14.05 - Aula Sala d'actes).
 • 10 de novembre: disponible paperetes de votació per al vot no presencial (veure més endavant).
 • 18 de novembre: dia de votació.
  • Alumnes: s'establirà un temps extra d'extensió del primer pati en cada torn perquè puguen votar. Les urnes estaran situades en el porxo (es concretarà més endavant)
  • Familas: votaran de manera presencial en una urna  situada en el porxo del pati (l'horari es concretarà més endavant). També podran realitzar el vot no presencial: en un sobre s'introdueix la papereta de vot emplenada i després es tanca. Aquest sobre al costat d'una fotocòpia del DNI, NIE, passaport o permís de conduir s'introdueix en un altre sobre que també s'haurà de tancar i signar en la solapa. Posteriorment s'envia al Director del centre mitjançant un familiar, un missatger, un mandatari o per correu certificat. S'acceptaran vots no presencials del 10 de novembre fins al final del temps de votació.
  • Docents: votaran en reunió de Claustre Extraordinari, 15 a 15.30. L'urna es col·locarà en el porxo.
 • Fins al 26 de novembre: proclamació de candidats.
 • Fins al 10 de desembre: sessió constitutiva del nou Consell Escolar.

Normativa

Convocatòria d'eleccions al Consell Escolar per al curs 2021 (ací apareix un calendari proposat i documentació)

 

Curs d’Especialització de Ciberseguretat

Amb data 8/7/2021 es va publicar la següent resolució https://dogv.gva.es/datos/2021/07/08/pdf/2021_7495.pdf.

Matrícula Es realitzarà entre el 13 i el 17 de setembre, seguint el model de l'annex III de la resolució. Es presentarà junt amb la documentació que s'indica en el formulari de matrícula. Portar originals i fotocòpia dels documents a entregar.

Calendari escolar el dia 1 d'octubre de 2021 a les 17.00 h es realitzarà la presentació del curs

Horari de dilluns a dijous de 17:00h a 21:30h. Divendres online de 17:00h a 21:30h

Adjudicacions vacants Cicles Formatius_Fase 2

Llistats d’Admisió

Dates de Matrícules

Batxillerat (Formularis)

 • Alumnes que passen de 1r a 2n amb tot net en avaluació ordinària
  02/07/21
 • Alumnes que repeteixen segon
  02/07/21
 • Alumnes que repeteixen primer
  20/07/21
 • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació extraordinària
  20/07/21
 • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
  26 i 27 /07/21
  • Dia i hora de matrícula per cognom
   • 26/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
   • 26/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
   • 26/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
   • 26/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
   • 27/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
   • 27/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
   • 27/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z

CF Grau Mitjà (Formularis)

 • Activitats Comercials
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   05/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   05/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ
   23/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 23/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 23/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 23/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 23/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z
 • Sistemes Microinformaticos i Xarxes
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   05/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   05/07/21
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en ADMISSIÓ
   23/07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 23/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - F
    • 23/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .. G - L
    • 23/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .. M - Q
    • 23/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de .. R - Z

CF Grau Superior (Formularis)

 • Administració i finances
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /7/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Marqueting i Publicitat
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • Alumnes que passen de 1r a 2n avaluació ordinària
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 2n
   06/07/21
  • Alumnes que repeteixen 1r
   21/07/21
  • Alumnes que pasen 1r a 2n avaluació extraordinària
   21/07/21
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z
 • Desenvolupament d'Aplicacions Web (Semipresencial)
  • Alumnes que han participat en l'ADMISSIÓ
   28 i 29 /07/21
   • Dia i hora de matrícula per cognom
    • 28/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de .... A - D
    • 28/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de .  E - H
    • 28/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de .  I - L
    • 28/7/21 de 12:00 h a 13:00 h de . M - O
    • 29/7/21 de 9:00 h a 10:00 h de ... P - S
    • 29/7/21 de 10:00 h a 11:00 h de . T - W
    • 29/7/21 de 11:00 h a 12:00 h de . X - Z