Anul·lació de matrícula

Tota la informació sobre l'anul·lació de matrícula a instàncies de la persona interessada es troba en la Resolució del 28 de juliol de 2020 en l'apartat 14 de l'Annex, Instruccions d'organització i funcionament durant el curs 2020-2021, (pàg. 29581).

La sol·licitud d'anul·lació de matrícula la pot trobar en aquest enllaç.

L'anul·lació de matrícula implica la pèrdua dels seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s'hagen matriculat.

Els i les alumnes matriculats en règim semipresencial o a distància podran sol·licitar l'anul·lació de tots els mòduls o d'alguns. Perdran els seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls d'acord amb la seua normativa específica.

La soliciutd d'anul·lació es presentarà amb una antelació d'almenys dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals que s'imparteixen en el centre educatiu.