Es convoquen places de professor especialista

Es convoca plaça de professor/a especialista per als mòduls d’Animació Visual en Viupertanyent al segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i so i deColor, Il·luminació i Acabats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, jocs ientorns interactius, tots dos de la família professional Imatge i So en l’IES … Read more

Es convoquen places de professor especialista

Es convoca plaça de professor/a especialista per als mòduls d’Animació Visual en Viupertanyent al segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Vídeo, Discjòquei i so i deColor, Il·luminació i Acabats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, jocs ientorns interactius, tots dos de la família professional Imatge i So en l’IES … Read more

Llistat definitiu professors especialistes Cicles Formatius

Es publiquen llistes definitives especialistes de Cicles Formatius família Imatge i So. En breu es contactarà amb les persones admeses al procés de selecció. Places convocades CICLE VÍDEO DISCJÒQUEI I SO ANIMACIÓ MUSICAL EN VIU (1302) – 9 hores setmanals ANIMACIÓ VISUAL EN VIU (1303) – 9 hores setmanals CICLE ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS … Read more