Matrícula 2023-2024: Impresos, documentació i terminis

TERMINIS-MATRÍCULA 2023-2024

Recordem que TOT l'alumnat de CICLES SEMIPRESENCIALS del centre que repetix o promocione de curs, ha de presentar prèviament la reserva-admissió de plaça i ser admés per a poder entregar la matrícula (Veure admissió-reserva 2023-2024)

PREGUNTES FREQÜENTS TERMINIS:

  1. Quin termini de lliurament de matrícula tenen els que han presentat admissió-reserva al maig-JUNY-2023 en www.telematricula.es i han sigut admesos en els llistats definitius? (Veure admissió-reserva 2023-2024)
NIVELLS. ADMESOS AMB RESERVA TERMINI LLIURAMENT DE MATRÍCULA OPCIONS D'ENTREGAR LA MATRÍCULA: TELEMATRÍCULA EN SECRETARIA DIGITAL O PRESENCIAL EN SECRETARIA DE 09.30-14.00 H. (Dilluns a Divendres)
ESO-admés amb reserva plaça 20 al 25 de juliol del 2023 NOVETAT: Este curs l'alumnat admés en els llistats d'admissió, podran presentar la matrícula de manera telemàtica o de manera presencial. La resta de l'alumnat només el podran presentar de manera presencial.

 

L'alumnat NOU ADMÉS EN ELS LLISTATS D'ADMISSIÓ que opte per entregar la matrícula telemàticament en la secretaria digital https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/,  és necessari prèviament descarregar els impresos des de la pàgina web del centre https://portal.edu.gva.es/iesmarcoszaragoza/es/2023/04/25/matricula-2023-2024-impresos-documentacion-y-plazos/ , emplenar, firmar i escanejar tots els documents per a pujar-los a la secretaria digital.  Llegir bé l'imprés de les instruccions i documentació a entregar.

 

En secretaria digital no apareix el camp desplegable per a adjuntar, el justificant del segur, justificant pague taxa 046 informe avaluació de cicles, justificant pague ampa(voluntari), model consentiment de dades firmat, Imprés anul·lació inassistència firmat, etc. Tota està documentació que no tinga camp desplegable la podeu pujar en el camp desplegable "Uns altres".

 

Una vegada presentada la matrícula telemàtica, en el cas de faltar alguna documentació necessària, cal vindre al centre a entregar la matrícula presencialment de 09.30-14.00 hores.

 

Si , l'alumnat opta per entregar presencialment, podeu arreplegar el sobre de matrícula en Consergeria o descarregar des de la nostra web: https://portal.edu.gva.es/iesmarcoszaragoza/es/2023/04/25/matricula-2023-2024-impresos-documentacion-y-plazos/

 

 

Vídeo matrícula telemàtica: https://www.youtube.com/watch?v=mxksuzw35jw

 

BATXILLER-admés amb reserva plaça 25 al 28 de juliol del 2023
FP BÀSICA-admés amb reserva plaça 13 al 18 de juliol del 2023
CICLES MIG-SUPERIOR- PRESENCIAL - admés amb reserva plaça 21 al 27 de juliol del 2023
CICLES SEMIPRESENCIAL- Repetidors i promocionen que estan admesos amb reserva plaça 21 al 27 de juliol del 2023
CURSE ESPECIALITZACIÓ-admés amb reserva plaça 6 al 12 de setembre del 2023
  1. Quin termini de lliurament de matrícula té l'alumnat matriculat este curs 2022-2023 en l'IES Marcos Zaragoza i que en el curs 2023-2024 repetix o promociona en el mateix nivell d'estudis o cicle i l'alumnat que procedix del CEIP Gasparot-CEIP Poble Nou-CEIP L'ermita?
NIVELLS. ALUMNAT DEL CENTRE REPETIX O PROMOCIONA EN EL MATEIX NIVELL O CICLE. TERMINI LLIURAMENT DE MATRÍCULA OPCIONS D'ENTREGAR LA MATRÍCULA: PRESENCIAL EN SECRETARIA DE 09.30-14.00 H. (Dilluns a Divendres)
1ºESO promocionen des de 6PR, Gasparot, Poble Nou, L'ermita 22 juny al 5 de juliol del 2023. PRESENCIAL EN SECRETARIA DE 09.30-14.00 H.
1ºESO repetidors 21, 22 i 23 de juny del 2023.
2ºESO promocionen des de 1r curs i repetidors 2ESO 21, 22 i 23 de juny del 2023.
3ºESO promocionen des de 2n curs i repetidors 3ESO 26, 27 i 28 de juny del 2023.
4ºESO promocionen des de 3r curs i repetidors 4ESO 29, 30 juny, 3 i 4 de juliol del 2023.
1r BATXILLER repetidors 5, 6 i 7 de juliol del 2023
2n BATXILLER promocionen des de 1r curs i repetidors de 2ºBACHILLER 5, 6 i 7 de juliol del 2023
1r FP BÀSICA repetidors 29, 30 juny, 3 i 4 de juliol del 2023.
2n FP BÀSICA promocionen de 1r curs i repetidors 2ºFPBASICA 29, 30 juny, 3 i 4 de juliol del 2023.
1r CICLES MIG presencial - repetidors 10, 11 i 12 de juliol del 2023.
2n CICLES MIG presencial - promocionen de 1r curs i repetidors 2ºCICLO-MITJÀ 10, 11 i 12 de juliol del 2023.
1r CICLES SUPERIOR presencial - repetidors 13 i 14 de juliol del 2023.
2n CICLES SUPERIOR presencial - promocionen de 1r curs i repetidors 2ºCICLO-SUPERIOR 13 i 14 de juliol del 2023.
Recordem que TOT l'alumnat de CICLES SEMIPRESENCIALS del centre que repetix o promocione de curs, ha de presentar prèviament la reserva-admissió de plaça i ser admés per a poder entregar la matrícula (Veure admissió-reserva 2023-2024)

3. Impresos i documentació a entregar:

PER A ESTE CURS 2023-2024 NO ES DEMANARÀ L'INFORME DE SALUT ESCOLAR)

1r ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 1r ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Quota AMPA 15 euros (Pagament Voluntari)

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

2n ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 2n ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Quota AMPA 15 euros (Pagament Voluntari)

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

3r ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 3r ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

4t ESO:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 4t ESO.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

F.P. BÀSICA:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Compromís familiar i de l'alumnat de F.P.Bàsica

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula F.P. Bàsica.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 17 DE MAIG DEL 2023).

1r BATXILLER:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 1r Batxiller.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i traure la taxa des d'enllaç d'Hisenda. Pagaments-Taxes 3,85 Historial de Batxiller

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 17 DE MAIG DEL 2023).

2n BATXILLER:

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula 2n Batxiller.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació ajudes Xarxallibres-Banc de Llibres.

-Més informació sobre Xarxallibres

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 17 DE MAIG DEL 2023).

CICLE MITJÀ I SUPERIOR PRESENCIAL

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula CICLES Presencials.

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i traure la taxa des d'enllaç d'Hisenda. Pagaments-Taxes 3,67 Informe de cicles

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Descarregar, imprimir i emplenar Sol·licitud de transport(AUTOBÚS) o presentar Esborrador Ajuda Transport descarregat des d'ITACA WEB FAMÍLIA.

-Descarregar i llegir Horaris-rutes-Autobús.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 17 DE MAIG DEL 2023).

CICLE SEMIPRESENCIAL

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar i llegir Informació firma tots dos progenitors, alumnes menors d'edat.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula CICLES semipresencials. TRIAR:

Administració i Finances semipresencial---Gestió Administrativa semipresencial --- Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques semipresencial --- Sistemes Microinformàtics i Xarxes semipresencial

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i traure la taxa des d'enllaç d'Hisenda. Pagaments-Taxes 3,67 Informe de cicles

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (TERMINI FINS A 17 DE MAIG DEL 2023).

CURSE ESPECIALITZACIÓ

-Descarregar i Llegir Instruccions i documentació a entregar.

-Descarregar, imprimir i emplenar Model protecció de dades personals.

-Descarregar, imprimir i emplenar Anul·lació per inassistència.

-Descarregar, imprimir i emplenar Formulari Matricula CURS ESPECIALITZACIÓ

-Descarregar, imprimir i emplenar Pagaments-Quota 1,12 segur escolar i quota 15 euros Ampa(Ampa-voluntari).

-Descarregar, llegir instruccions i traure la taxa des d'enllaç d'Hisenda. Pagaments-Taxes 3,67 Informe de cicles

-Descarregar i llegir Carta AMPA.

-Llegir Informació Beques Ministeri Educació (OBERT TERMINI FINS A 17 DE MAIG DEL 2023).