Tutoria entre iguals

Tutoria Entre Iguals

Què és el TEI?

El TEI és un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa, s'orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura de centre del que fa a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica) Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l'empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius.

fortalezas-PEQ
BASES-DE-PREVENCIÓN-PEQ