ESO - EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA

ESO

L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyament bàsic i té caràcter obligatori i gratuït.

Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

Generalitat Valenciana - Educació Secundària Obligatòria