Proves homologades A2 idiomes 2021-2022. Del 9 al 16 de desembre del 2021.

  Descarregar llistats qualificacions provisionals 1 de març:  Alemany – Anglés – Francés Descarregar llistats qualificacions definitius 7 de març: Alemany – Anglés – Francés     PROVES HOMOLOGADES PER A l’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGÜES ALEMANY, INGLÉS I FRANCÉS- 2021 (La prova serveix per a l’obtenció del Certificat de Nivell … Read more