Acreditació competències professionals per experiència laboral o formació no reglada.

El present tràmit té per objecte convocar l’avaluació i acreditació d’unitats de competència professional, adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació, a través d’un procediment obert de manera permanent, en el qual s’ofereixen la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional en la Comunitat … Read more

Oferta Parcial cursos-mòduls-assignatures de Cicles Formatius 2022.

  AMPLIACIÓ DE TERMINI DE RESERVA FINS A l’11 DE MARÇ DEL 2022.   Oferta Parcial cursos-mòduls-assignatures de Cicles Formatius 2022. CURSOS MÒDULS F.P. 2022. Iniciativa de la Conselleria d’Educació per a incorporar (joves, adults, aturats, treballadors, estudiants, etc.) en cursos formatius de Formació Professional com a alumnat sense necessitat de presentar requisit acadèmic per … Read more

Terminis sol·licitar convalidacions, exempcions, baixa matricula, renúncies, etc. Curs 2021-2022

Terminis sol·licitar convalidacions, exempcions, baixa matricula, renúncies, etc. Curs 2021-2022 -CONVALIDACIONS ESO I BATXILLER (fins a 31 d’octubre): https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15490 -ANUL·LAR MATRÍCULA BATXILLER (cal justificar el motiu de la baixa. Demanar imprés en secretaria) PER A CICLES MIG-SUPERIOR-SEMIPRESENCIAL -En els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior l’alumnat podrà matricular-se per a cursar un … Read more

Horaris d’assistència al centre 2019-2020. Dies i hores presencials en el centre dels cursos SEMIPRESENCIALS.

Horaris d’assistència al centre 2019-2020. Dies i hores presencials en el centre dels cursos SEMIPRESENCIALS.   Cursos SEMIPRESENCIALS 2019-2020 Dia i hores presencials en el centre 1r curs cicle medie Gestió administrativa SEMIPRESENCIAL Dilluns 16.25 a 21.30 h Dijous 16.25 a 21.30 h 2n curs cicle medie Gestió administrativa SEMIPRESENCIAL Dimarts 15.30 a 21.30 h … Read more