HISTÒRIA

Imagen1
El nostre centre educatiu està situat en la C/Ferrocarril, 22 de La Vila Joiosa. Va ser creat en 1.975 i des de llavors ha evolucionat fins a convertir-se en l'actual IES Marcos Zaragoza, un centre de gran grandària, amb 1100 alumnes, on s'imparteix una variada oferta educativa: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior.
L'horari de classes és pràcticament ininterromput, i està distribuït en dos torns (matutí i vespertí), des de les 8.00 fins a les 21.20 hores. L'IES està envoltat d'un extens pati i compta amb les següents construccions: edifici principal (aulari que inclou gimnàs, cantina i totes les dependències administratives i de gestió), un segon aulari (amb laboratoris i aules temàtiques), un edifici destinat a tallers i 12 aules prefabricades noves instal·lades en el 2020.
En relació a la infraestructura tecnològica, disposem de gran quantitat de recursos derivats de l'existència de Cicles Formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions. En aquesta línia, el centre ha sigut seleccionat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a dur a terme el projecte de centre digital col·laboratiu (CDC) com un nou model innovador de funcionament dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. L'objectiu principal és augmentar la competència digital de l'alumnat des de les edats primerenques, passant per una major preparació per al mercat laboral a través de la formació professional o per a una millor transició al món universitari, on la tecnologia és peça bàsica actualment de la docència.
CFGS-ASIR-computer-cloud-technology-web-internet-machine-1116555-pxhere.com
pruebasacceso
Així mateix també som pioners en l'ensenyament plurilingüe, ja que des de 2013 formem part de la xarxa de centres plurilingües, desenvolupant un Programa Plurilingüe Experimental, on s'imparteixen en l'ESO diverses àrees no lingüístiques en anglés, a més d'oferir-se dues segones llengües (francés i alemany).

Actualment ens trobem immersos en un procés d'ampliació i rehabilitació de les nostres instal·lacions. La Conselleria i l'Ajuntament s'han compromés a iniciar les obres pròximament, en tindre ja aprovat el  programa de necessitats i la memòria valorada del nou Centre, inclòs en el Pla EDIFICANT.