Horaris del Centre – Resum

Horaris

Horari del Centre

DIURN: 08:00 - 15:10

VESPERTÍ: 15:30 - 21:30

Horari de Secretaria

Dilluns a divendres:  09:30h-14:00h

Dijous: 16:00h-21:00h

Dijous vesprada tancat del 18 de juny al 10 de setembre

Cicles modalitat Semipresencial

6 a 10 hores presencial en el centre en horari diürn o vespertí (dos dies alterns)