TAXA 059 expedició de títols F.P.1r i F. P. 2n

TAXA 059 expedició de títols antics F.P.1r i F. P. 2n i duplicats de títols.     INSTRUCCIONS TAXA 059. 1. Podeu imprimir la taxa 046 del següent enllaç: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059 Tens dues opcions, una de pagar telematicamente amb certificat digital i imprimir la taxa i l’altra d’imprimir la taxa i anar a un banc a … Read more

Taxa 046 – certificat A2 idiomes 13,74

    EXEMPLE TAXA 046 MANUAL PDF AMB IMAGENES: https://drive.google.com/open?id=1amncvygknxprl8n_o9z6xtnyzatj0vpm   TAXA 046. Certificat (o petició duplicat) Superació Nivell A2 ( Marco Común Europeu) Es pot imprimir la taxa 046 del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin En ÒRGAN GESTOR, es tria l’opció ALACANT. En Taxa, marcar Certificat (o petició duplicat) Superació Nivell A2 ( Marco Común Europeu) Si … Read more

Taxa 046. Historial de Batxiller 4,20

  EXEMPLE TAXA 046 MANUAL PDF AMB IMAGENES: https://drive.google.com/open?id=1amncvygknxprl8n_o9z6xtnyzatj0vpm   TAXA 046. – HISTORIAL BATXILLER   NOMÉS la pagaran els alumnes que cursen per primera vegada 1r de batxiller.   Es pot imprimir la taxa 046 del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin En ÒRGAN GESTOR, es tria l’opció ALACANT. En Taxa, marcar Expedició Historial Acadèmic Batxillerat Si és … Read more