BATXILLER

ARTÍSTIC, CIENTÍFIC I SOCIAL

Per a què serveix?

El batxillerat té com a finalitat la formació general de l'alumnat.

A més li permetrà continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Cóm puc accedir?

Als estudis del batxillerat pot accedir l'alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

En què consisteix?

El batxillerat forma part de l'educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d'edat.

El batxillerat es desplega en tres modalitats:

  • Arts
  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials.
graduation-book-education-studying-school-study-1587825-pxhere.com
BAT-ART-desk-table-pencil-wood-white-brush-652399-pxhere.com

Currículum Batxillerat Artistic

BAT-CIENT2-laptop-computer-writing-board-girl-technology-1199795-pxhere.com

Currículum Batxillerat Científic

book-read-reading-ebook-holiday-brand-815885-pxhere.com

Currículum Batxillerat Humanitats i Ciències Socials