Aprovats tres projectes d’FP flexible en el nostre centre

En la RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, s’autoritza la implantació de projectes
de flexibilització de l’oferta modular dels següents cicles formatius de Formació Professional que s’ofereixen en l’IES EL GRAU:

  • Cicle formatiu de grau mitjà “Cuina i gastronomia”.
  • Cicle formatiu de grau superior “Transport i logística”. Oferta formativa.
  • Cicle formatiu de grau superior “Administració i finances”. Oferta formativa.

La flexibilització té com a objectiu la millora de l’adquisició de competències de l’alumnat i la seua concreció en les necessitats d’ocupabilitat de l’alumnat que cursa els cicles, això s’aconseguirà mitjançant la reorganització de l’estructura modular d’aquests i els seus resultats d’aprenentatge o complementant les competències del títol amb altres mòduls professionals d’altres títols.