Sol·licitud de títols

Per a sol·licitar un títol haurà de seguir completar els següents passos

  1. Emplenar l’original i còpia de la sol·licitud del títol o del duplicat. Documents en la part inferior.
  2. Adjuntar la fotocòpia del DNI o NIE
  3. Abonar les taxes en el banc i adjuntar els justificants de pagament.

Una vegada tenim la documentació anterior l’entreguem en la secretaria del centre.

TAXA 046 (enllace plataforma pague)