El termini per a sol·licitar una sol·licitud de reclamació de qualificacions és

En el primer curs de cicles formatius del _________ al _________

En el segon curs de cicles formatius del _________ al _________