K121: ESO i Batxillerat

Descripció

Projecte acreditat Erasmus d’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat de l’IES El Grao.

Objectius

Els objectius del projecte KA121-SCH són:

  1. Millorar la competència plurilingüe i la competència comunicativa en llengua estrangera de l’alumnat i del professorat.
  2. Augmentar la competència digital del professorat segons el nou marc comú de la competència digital docent per a impulsar i consolidar l’ús de metodologies i eines digitals.
  3. Afavorir la inclusió i reduir la conflictivitat, atesa la diversitat sociocultural de l’alumnat i posant en relleu la importància de la interculturalitat.
  4. Enfortir les relacions del centre amb el teixit comunitari per a afavorir una ciutadania responsable i augmentar l’impacte de l’aprenentatge de l’alumnat en el desenvolupament de les seues competències.

Mobilitats realitzades


Els projectes KA120-SCH i KA120-VET estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de la web és responsabilitat exclusiva de l’IES El Grau i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.