En el nostre centre pots cursar els següents cicles formatius.

Família Administració i Gestió

Família Informàtica i Comunicacions

Família Comerç i Màrqueting

Família Hostaleria i turisme

  • Cicles formatius de grau mitjà