Direcció

C/ Escalante, 9

CP 46011 València

Telèfon

961206030

Correus electrònics

Direcció: 46015290@edu.gva.es

Informació: 46015290.info@edu.gva.es

Secretaria: 46015290.secretaria@edu.gva.es