Sol.licitud de títols. Cicles formatius

Per a sol·licitar un títol haurà de seguir els següents passos

  1. Emplenar l’original i còpia de la sol·licitud del títol o del duplicat. Documents en la part inferior
  2. Adjuntar la fotocopia del DNI o NIE
  3. Accedir a l’enllaç de TAXA 046. Abonar les taxes en el banc i adjuntar els justificants de pagament.

Una vegada tenim la documentació anterior l’entreguem en la secretaria del centre.

TASA 046 (enlace plataforma pago)