Proves d’accés cicles formatius

Informació

Inscripció

  1. Sol·licitud inscripció grau mitjà/Sol·licitud inscripció grau superior
  2. Declaració responsable no es reuneixen requisits
  3. Taxa inscripció a les proves d’accés. Enllaç taxes Conselleria (Imprimir 3 copías)
  4. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI). També es podrà presentar: targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

Llistats provisionals d’admesos