Projecte 2022_KA121-VET

Descripció

Projecte acreditat Erasmus de Formació Professional de l’IES El Grau.

Objectius

Els objectius del projecte KA121-VET són:

  1. Millorar la competència plurilingüe i la competència comunicativa en llengua estrangera de l’alumnat i del professorat.
  2. Augmentar la competència digital del professorat segons el nou marc comú de la competència digital docent per a impulsar i consolidar l’ús de metodologies i eines digitals.
  3. Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat fomentant el ple desenvolupament de les seues capacitats i afavorint l’adquisició de les competències i “soft skills” que faciliten la seua inserció en el món laboral.
  4. Enfortir les relacions del centre amb el teixit comunitari per a afavorir una ciutadania responsable i augmentar l’impacte de l’aprenentatge de l’alumnat en el desenvolupament de les seues competències.

Mobilitats realitzades


Els projectes KA120-SCH i KA120-VET estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de la web és responsabilitat exclusiva de l’IES El Grau i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.